MECHATRONICS, ROBOTICS AND CONTROL LABORATORY


People

Faculty

İsmet Erkmen Aydan M. Erkmen
İsmet ERKMEN Aydan M. ERKMEN
Prof. Dr. Prof. Dr.


Graduate Assistants


Graduate Students

 


Alumni

Akif Durdu Barış Özyer Çağrı Altıntaşı Ersan Gök Gözde Şahin
Akif DURDU Barış ÖZYER Çağrı ALTINTAŞI Ersan GÖK Gözde ŞAHİN 
H. İhsan Turhan İlter Kılıçaslan  Murat Günay  Orhan Can Görür Sebahattin Topal 
H. İhsan TURHAN İlter KILIÇASLAN Murat GÜNAY Orhan Can GÖRÜR  Sebahattin TOPAL
Sedat Doğru Umut Tilki

 

 

   
Sedat DOĞRU Umut TİLKİ

Ercan ÇANDIR     

  MSc. Student